โคลอมเบียเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อสาธารณรัฐโคลอมเบีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ประเทศนี้มีพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาทางตะวันออก ทางเหนือติดกับทะเลแคริบเบียน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปานามา ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับบราซิล และทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเอกวาดอร์และเปรู ธงชาติโคลอมเบียเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สามารถระบุตัวตนได้มากที่สุดของประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของประเทศ เราจะตรวจสอบที่มา ความสำคัญ และสัญลักษณ์ของธงชาติโคลอมเบียในบล็อกโพสต์นี้ พร้อมข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศและพลเมืองของประเทศนี้

โคลอมเบีย: ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

โคลอมเบียถูกรายล้อมไปด้วยประเทศต่างๆ และยังได้ลากพรมแดนทางทะเลกับพวกเขาด้วยข้อตกลงในทะเลแคริบเบียน 7 ฉบับและข้อตกลงมหาสมุทรแปซิฟิก 3 ฉบับ เนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ประเทศนี้จึงเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกที่มีภูมิอากาศ พืชพรรณ ดิน และพืชผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติของประเทศ จึงแบ่งออกเป็นหกเขตทางธรรมชาติหลัก และเขตที่ใหญ่ที่สุดคือเทือกเขาแอนเดียน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เทือกเขา Andean Cordillera ครองพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งเป็นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่

โคลอมเบีย: วัฒนธรรมและอาหาร

โคลอมเบียเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่ มีประชากรทั้งหมดมากกว่า 52 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 1,141,748 ตารางกิโลเมตร (440,831 ตารางไมล์) ประเทศนี้เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในทวีปโดยพื้นที่และเป็นอันดับสองโดยจำนวนประชากร ด้วยจำนวนประชากรที่มาก ประเทศนี้จึงมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่บ้าง เมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของผู้คน ประเทศนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีผู้คนที่มีความสัมพันธ์ทางบรรพบุรุษกับชาวพื้นเมืองในภูมิภาคนี้ ทาสที่ถูกนำมาจากแอฟริกา นักล่าอาณานิคมชาวสเปน ผู้อพยพจากยุโรปและตะวันออกกลาง เป็นต้น

SEE ALSO  ค้นพบเมืองที่บูชาจระเข้และปกคลุมพวกมันด้วยทองคำและเครื่องประดับ! | Newagepitbulls

อาหารของประเทศนี้ยังมีความหลากหลาย โดยหลักแล้วเป็นเพราะกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศ ธรรมเนียมการทำอาหารของภูมิภาคหลัก 6 แห่งของโคลอมเบีย ได้แก่ แคริบเบียน แปซิฟิก โอริโนโก อะเมซอน แอนเดียน และอินซูลาร์ ประกอบกันเป็นอาหารโคลอมเบีย อาหารของประเทศนี้ยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกับอาหารสเปน เนื่องจากประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของสเปน อาหารและสูตรอาหารแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยได้รับอิทธิพลจากอาหารพื้นเมืองของโคลอมเบีย สเปน และแอฟริกัน

โคลอมเบีย: ภาษาและศาสนา

ภาษาต่าง ๆ มีรากฐานขึ้นอยู่กับพื้นที่ในโคลอมเบีย มากกว่า 99% ของประเทศพูดภาษาสเปน แต่ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาราชการในบางพื้นที่ เช่น ซานอันเดรสและเกาะอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาสเปนซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศแล้ว ยังไม่ทราบจำนวนภาษาที่แน่นอนที่พูดในโคลอมเบีย แต่คาดว่าประมาณ 100 ภาษาหรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม หลายภาษาเหล่านี้เลิกใช้ไปแล้ว และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศรอบๆ ใช้เพียง 70 ภาษาเท่านั้น

โคลอมเบียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาแม้ว่าความหลากหลายนี้จะไม่ได้รับการพัฒนา ศาสนาอย่างเป็นทางการของประเทศคือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ซึ่งหยั่งรากลึกในสังคมโคลอมเบียและมีอิทธิพลอย่างมากต่อรัฐบาล แม้ว่าศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุด แต่รัฐธรรมนูญของประเทศก็อนุญาตให้มีความหลากหลายทางศาสนา ด้วยเหตุนี้ ศาสนาคริสต์นิกายอื่น ๆ จึงเติบโตขึ้นในประเทศควบคู่ไปกับศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาพุทธ ศาสนามอร์มอน ฯลฯ แม้ว่าตามอัตราการรับบัพติสมา โคลอมเบียยังคงเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญปี 1991 รับรองทั้งหมด ศาสนาและนิกายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย

SEE ALSO  17 งูในเซาท์ดาโคตา | Newagepitbulls

ประวัติธงชาติโคลอมเบีย

ธงชาติโคลอมเบียถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404

©iStock.com/mirza kadic

ธงประจำชาติโคลอมเบียถูกสร้างขึ้นโดยนายพลฟรานซิสโก เดอ มิแรนดาแห่งเวเนซุเอลา และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการออกแบบในศตวรรษที่ 19 ธงสีเหลือง-แดง-น้ำเงินในรูปแบบต่างๆ ก็ถูกนำมาใช้ตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศ ธงชาติโคลอมเบียในปัจจุบันยังคงใช้สีหลักสามสีของธง Gran Colombia ที่ก่อตั้งโดย Simon Bolívar ซึ่งสีนี้ใช้ร่วมกับเอกวาดอร์และเวเนซุเอลาด้วย

กรันโคลอมเบียเป็นสาธารณรัฐในอเมริกาใต้ที่แยกตัวออกจากกันในศตวรรษที่ 19 โดยก่อตั้งประเทศโคลอมเบีย เอกวาดอร์ ปานามา และเวเนซุเอลา รูปแบบอื่นๆ ของธงชาติโคลอมเบีย ได้แก่ ธงจากปี พ.ศ. 2374 ซึ่งมีตราแผ่นดินอยู่ตรงกลางของธงสามสีสีแดง-น้ำเงิน-เหลืองแนวนอนแบบใหม่ และธงจากปี พ.ศ. 2404 ซึ่งมีธงกลับด้านในแนวตั้งและไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติ

ธงชาติโคลอมเบีย: ความหมายและสัญลักษณ์

ส่วนสีเหลืองของธงชาติโคลอมเบียหมายถึงสีทอง อำนาจอธิปไตย ความปรองดอง ความยุติธรรม เกษตรกรรม และดวงอาทิตย์

©iStock.com/ABEMOS

ธงโคลอมเบียแสดงถึงความเป็นอิสระของประเทศจากสเปน ซึ่งได้รับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2353 ธงเป็นไตรรงค์แนวนอนสีเหลือง น้ำเงิน และแดง แถบสีเหลืองกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของผืนธง โดยพื้นที่ที่เหลือแบ่งเท่าๆ กันระหว่างแถบสีน้ำเงินและสีแดง ส่วนสีเหลืองของธงตามการตีความในปัจจุบัน หมายถึง สีทอง อำนาจอธิปไตย ความปรองดอง ความยุติธรรม เกษตรกรรม และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสง นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งของประเทศและดินแดนโคลอมเบีย บางเรื่องอ้างว่าทองคำที่กล่าวถึงในความหมายนี้มีอยู่จริงในประเทศก่อนการรุกรานของสเปน

SEE ALSO  เลี้ยงปูนาในวงบ่อปูนซีเมนต์ | สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ เลี้ยง ปูนา ใน บ่อ ซีเมนต์ได้แม่นยำที่สุด

ตามการตีความหนึ่ง สีฟ้าหมายถึงความภักดีและความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้าเหนือน้ำนอกชายฝั่งโคลัมเบียและแม่น้ำที่ไหลผ่าน ความสำคัญของสีแดงนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะมีการตีความแบบต่างๆ กัน: มันหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่ออิสรภาพของโคลอมเบียและความพยายาม ความอดทน และความมุ่งมั่นของชาวโคลอมเบีย เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของชาวโคลอมเบียแม้ผ่านความยากลำบากในอดีต

ต่อไป:

ธงขาว เขียว แดง: ประวัติธงชาติบัลแกเรีย ความหมาย และสัญลักษณ์

ธงเขียว ขาว และส้ม: ประวัติธงชาติไอร์แลนด์ ความหมาย และสัญลักษณ์

ธงดำ แดง เหลือง: ประวัติธงชาติเยอรมนี สัญลักษณ์ ความหมาย

ธงสีน้ำเงิน เหลือง และแดง: ประวัติธงชาติโรมาเนีย สัญลักษณ์ และความหมาย

#ธงเหลอง #นำเงน #และแดง #ประวตธงชาตโคลอมเบย #ความหมาย #และสญลกษณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *